Trečių šalių priemones ir paslaugų politika

Apžvalga

Pokerio industrijai populiarėjant, žmonės sukūrė priemones ir internetines paslaugas, kurios skirtos pagelbėti žaidėjui geriau žaisti internete. Mes manome, kad kai kurių priemonių naudojimas yra priimtinas. Tačiau kai kurios priemonės laikomos nepriimtinomis.

Žaidėjai gali daug ką padaryti, kad pagerintų savo pokerio žaidimo įgūdžius. Pavyzdžiui, jie gali žaisti ilgą laiką ir taip įgyti patirties, arba perskaityti knygą apie pokerį. Šie abu metodai yra visiškai priimtini. Kitoje spektro pusėje jie gali naudoti priemones, kurios praneštų, ką tiksliai reikia daryti realiu laiku. Tai aiškiai yra sukčiavimas.

Tarp šių dviejų kraštutinumų yra daug įrankių ir kai kurie iš jų priskiriami prie sukčiavimo. Pavyzdžiui, yra žmonių, kuriančių daugelio interneto žaidėjų profilių duomenų bazes ir besidalinančių prieigomis prie tų bazių. Žaidėjas, turėdamas prieigą prie tokios duomenų bazės, gali rasti detalią informaciją apie savo oponentus niekada prieš juos ir nežaidęs. Mes manome, kad tai suteikia žaidėjui nesąžiningą pranašumą prieš kitus to paties stalo žaidėjus,

Mūsų sukurta politika remiasi metų metais vykusia vidine diskusija, dalyvaujant kartu ir pokerio ekspertams bei mūsų profesionalų komandai. Ji sukurta kaip tinkamas kompromisas tarp leidimo naudoti tokias priemones bei paslaugas, praplečiančias vartotojo žaidimo bei mokymosi patirtį, ir priemonių bei paslaugų, suteikiančių vartotojui nesąžiningą pranašumą, draudimo.

Nuolatos raginame savo klientus pareikšti nuomonę ir teikiame konstruktyvią nuomonę dėl mūsų politikos pokyčių ateityje. Tačiau nusimanantys žmonės nesutiks dėl to, kas yra tinkama ir kas ne.

Pagal mūsų strategiją priemonės ir paslaugos skirstomos į tris kategorijas:

 • Leidžiamos bet kuriuo metu
 • Draudžiamos bet kuriuo metu
 • Leidžiamos, bet draudžiamos, kol atidaryta programa

Leidžiamos priemonės ir paslaugos

Žemiau yra bendrai priimtini dalykai:

 1. Priemonės ir paslaugos, pateikiančios bendrą žaidimo eigos informaciją – banko koeficientą arba absoliutų rankos stiprumą.
 2. Statinė ir savo natūra bendra medžiaga, kaip lentelių pavidalu pateiktos startinės rankos, su kuriomis pradėti žaisti arba ne dar neatidarytame banke.
 3. Priemonės arba paslaugos, leidžiančios stebėti ekrane rodomą skaičiais pagrįstą žaidimo statistiką, tačiau naudoja tik informaciją, kurią esate sukaupę savo žaidimo metu. Toliau žvelgiant, yra kokybiniai apribojimai žaidimo metu rodomai statistikai, kurios negalima suskaidyti pagal kortų vertes. Dar yra funkciniai apribojimai priemonėms ir paslaugoms, žaidimo metu rodančioms statistinius duomenis, kai negalima automatiškai keisti rodomos statistikos remiantis žaidimo eiga arba oponentų tendencijomis.
 4. Makro bei sparčiųjų klavišų programos, skirtos žaidimo efektyvumui, kurios nesumažina reikalavimo žaidėjui priimti sprendimą. Žaidėjas turi priimti sprendimą, kokį veiksmą atlikti ir kokio dydžio turi būti statymas arba kėlimas, kai tuo tarpu makro komanda arba spartieji klavišai tik padeda vykdyti šį sprendimą. Pavyzdžiui, leidžiamas pusės banko statymo spartusis klavišas. Atsitiktinio statymo dydžio spartusis klavišas, kai suma svyruoja nuo pusės iki trijų ketvirčių banko, yra draudžiamas.

Leidžiamos priemonės ir paslaugos:

priemonės bei paslaugos, kuriose yra draudžiamų naudoti funkcijų, bet galinčios aptikti pokerio programą ir apriboti draudžiamas funkcijas (išjungdamos draudžiamas funkcijas arba sustabdydamos programą) yra iš esmės leidžiamos.

Negarantuojame dėl jokios iš šių priemonių ir paslaugų funkcionalumo, patikimumo ar saugumo.

Atminkite, kad tai yra tik keli pavyzdžiai ir sąrašas toli gražu nėra pilnas. Jei jus dominančios konkrečios priemonės ar paslaugos nėra šiame informaciniame puslapyje, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikite informaciją apie dominančią priemonę ar paslaugą.

Daugiau informacijos apie leidžiamas bei draudžiamas funkcijas galima rasti mūsų išsamiame gide.

Visą laiką draudžiamos priemonės ir paslaugos

Tai draudžiama visą laiką:

 • bet kuri priemonė arba paslauga, žaidžianti be žmogaus įsikišimo ("bot") arba sumažina reikalavimą žmogui priimti sprendimą; žmogus turi nuspręsti, kokio veiksmo imtis ir kokio dydžio turi būti statymas arba kėlimas; pavyzdžiui, "automatinis nusimetimas" bei atsitiktinio statymo dydžio priemonės yra draudžiamos;
 • bet kuri priemonė arba paslauga, siūlanti patarimą realiu laiku, kokį atlikti veiksmą pagal esamą situaciją žaidime ("bot");
 • bet kuri priemonė arba paslauga, delsianti žaidėjo sprendimą tam tikros arba atsitiktinės trukmės laikotarpį;
 • bet kuri priemonė arba paslauga, besidalinanti informacija apie išdalintas žaidėjų kortas su kitais žaidėjais ar paslaugomis;
 • duomenų apie padalinimus arba privačius rezultatus (stebint žaidimus nežaidžiant, kad būtų sukaupta ateičiai reikalinga duomenų bazė) rinkimo praktika; tokiu būdu surinktos informacijos naudojimas; masinis padalinimų, asmeninių rezultatų ar žaidimo statistikos apsikeitimas siekiant analizuoti oponentus;
 • bet kuri priemonė arba paslauga, siekianti žaidimo metu manipuliuoti oponentais, kai negalite pasirinkti konkretaus stalo žaidimui, kaip antai Spin & Go žaidime;
 • bet kuri priemonė arba paslauga, siekianti efektyviai parinkti stalą filtruodama arba rūšiuodama turimus turnyrus, arba automatizuodama / pusiau automatizuodama prisijungimo prie galimų turnyrus procesą, panaudojant oponentų žaidimo statistikas arba pastabas apie juos.
 • bet kuri priemonė ar paslauga ring žaidimų pasirinkimo efektyvumui.

‡ Tiesioginis rodymas per Twitch ar kitos panašios paslaugos nelaikomi duomenų teikimu.

Priemonės bei paslaugos, kurios visą laiką draudžiamos, yra:

Atminkite, kad tai yra tik keli pavyzdžiai ir sąrašas toli gražu nėra pilnas. Jei jus dominančios konkrečios priemonės ar paslaugos nėra šiame informaciniame puslapyje, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikite informaciją apie dominančią priemonę ar paslaugą.

Daugiau informacijos apie leidžiamas bei draudžiamas funkcijas galima rasti mūsų išsamiame gide.

Leidžiamos priemonės ir paslaugos, kurios draudžiamos, kol veikia mūsų programa

Yra priemonių bei paslaugų, kurias galima naudoti siekiant analizuoti žaidimą, tačiau jos draudžiamos žaidimo metu. Tokių naudojimas, kai yra atidaryta mūsų programa, programėlė ar programinė priemonė, yra draudžiamas.

Įprastai visa tai skirstoma į tokias kategorijas:

 • bendrą lygį peržengianti patarimus dalinanti medžiaga, kaip antai didelis kiekis lentelių, siūlančių rekomendacijas žaisti ar nežaisti tam tikras rankas neatidarytuose bankuose;
 • prieigos prie reikalingos medžiagos palengvinimui skirtos priemonės arba paslaugos;
 • priemonės arba paslaugos, skaičiuojančios sudėtingus tokius vertės paskaičiavimus, kaip skalės prieš skalę simuliatoriai, ICM arba Nash Equilibrium programos.

Šios priemonės ir paslaugos apima:

Negarantuojame dėl jokios iš šių priemonių ir paslaugų funkcionalumo, patikimumo ar saugumo.

Atminkite, kad tai yra tik keli pavyzdžiai ir sąrašas toli gražu nėra pilnas. Jei jus dominančios konkrečios priemonės ar paslaugos nėra šiame informaciniame puslapyje, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikite informaciją apie dominančią priemonę ar paslaugą.

Daugiau informacijos apie leidžiamas bei draudžiamas funkcijas galima rasti mūsų išsamiame gide.

Mūsų aptikimo priemonės matuoja

Siekdami įgyvendinti savo politiką, mes pirmiausia:

 1. Stebėsime, ar viena ar kelios iš draustinų programų veikia žaidėjo kompiuteryje.
 2. Analizuosime žaidėjų žaidimo bei elgesio tendencijas, nusakančias draudžiamų priemonių arba paslaugų.

Mes nematysime jūsų internetinio naršymo istorijos, dokumentų ar kitos asmeninės informacijos? Labai rimtai žiūrime į jūsų privatumo teisę ir dirbame laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymų. Nerenkame asmeninės informacijos, išskyrus informaciją, pateiktą registracijos metu ar įprasto saugumo patikrinimo metu. Mūsų darbuotojai negali perskaityti ar kopijuoti jokios privačios informacijos iš jūsų kompiuterio. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.

Mūsų darbuotojai taip pat negali nuotoliniu būdu modifikuoti failų jūsų kompiuteryje ar atsiųsti bet kokį failą į jūsų kompiuterį.

Galime savo nuožiūra sustabdyti mūsų kliento programos veikimą jūsų kompiuteryje arba pareikalauti žaidėjus atnaujinti kliento programą.

Pasekmės dėl draudžiamų priemonių bei paslaugų naudojimo ir vystymo

Pasiliekame teisę paimti draudžiamą programą naudojančio žaidėjo lėšas ir į tai žiūrėsime labai rimtai. Mūsų tikslas yra šviesti žaidėjus, kuriuos aptikome naudojant draudžiamą programą, atsiunčiamą iš viešai prieinamos vietos.

Tačiau turėsime atsisakyti paslaugų teikimo ir (arba) atimti lėšas jei žaidėjas:

 • naudoja konkrečias kenkėjiškas priemones bei paslaugas (kaip "bots");
 • palieka draudžiamų naudoti priemonių ar paslaugų pėdsakus po to, kai buvo įspėtas;
 • bando apeiti mūsų aptikimo priemones;
 • aptiktas privačiai vystantis arba naudojantis privačiai sukurtas programas, pažeidžiančias mūsų taisykles.

Atnaujinimai ir pakeitimai mūsų trečių šalių taisyklėse

Kaip jau minėta, mūsų taisyklės buvo tobulinamos ilgą laiką. Karts nuo karto reikia atlikti atnaujinimus, kad prisitaikyti prie pokyčių žaidėjų bazėse bei priemonių ir paslaugų funkcijų pasikeitimus. Neprisiimame atsakomybės dėl pasikeitimų šiose taisyklėse pranešimo žaidėjams. Žaidėjai turėtų pastoviai patikrinti pasikeitimus šiame puslapyje.

Jei turite klausimų, apsilankykite pagalbos centre arba rašykite palaikymo komandai.

Kortų klasifikavimas

Hand Rankings

Sužinokite, kuo skiriasi įvairios kortų kombinacijos Texas Hold’em, Omaha bei kituose žaidimuose.

Pokerio žodynas

Dictionary

Pokerio žodynas yra Jums nuoroda į pokerio žargoną bei pokerio kalbą.

Grynųjų pinigų žaidimai

Chip Stack

Atlikite savo pirmąją tikrų pinigų įmoką ir pradėkite žaisti per PokerStars. Įmokos pervesti galite greitai ir saugiai.