PokerStars, PokerStars Casino, BetStars ir Full Tilt privatumo taisyklės

Pagrindinis duomenų apsaugos reglamentas

Informaciją apie Pagrindinį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR) ir kaip jis gali jus įtakoti rasite apsilankę mūsų DUK.

Duomenų kontroliuotojo apibrėžimas Šių privatumo taisyklių (“Privatumo taisyklių”) tikslais “duomenų kontroliuotojas” (t.y. už jūsų asmeninės informacijos fiksavimą, patalpinimą bei naudojimą atsakingas asmuo) yra Rational Gaming Europe Limited (“Rational Gaming”), kurį galima pasiekti adresu Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Malta arba el. laišku palaikymo komandai. Šiose Privatumo taisyklėse sakydami “PokerStars”,PokerStars Casino”, “BetStars“, “Full Tilt”, “mes” ar “mus”, turime mintyje šią kompaniją. Nuorodos į "Grupę" reiškia Rational Gaming ir jos dukterines bendroves, kartu su bet kuria Rational Gaming kontroliuojančia bendrove bei bet kuria tokios kontroliuojančios bendrovės dukterine bendrove, taip pat bet kuria bendrove, susijusia su kompanijų grupe, žinoma kaip The Stars Group.

Mūsų įsipareigojimas dėl savo žaidėjų privatumo. Esame savininkai ir operatoriai tinklalapių, esančių www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.euwww.betstars.eu bei www.fulltilt.eu (“Svetainės”). Esame įsipareigoję išlaikyti mūsų surinktos asmeninės informacijos konfidencialumą naudojant "geriausio lygio" informacijos apsaugos technologijas bei procedūras sutinkamai su Europos Sąjungos duomenų apsaugos standartais bei mūsų lošimus reguliuojančios valdžios reikalavimais.

Šių Privatumo taisyklių tikslas. Šių Privatumo taisyklių tikslas yra padėti jums suprasti, kaip mes renkame, laikome, saugome ir naudojame jūsų asmeninę informaciją bei paaiškinti su šia informacija ir jos panaudojimu susijusias savo teises.

Mūsų teisiniai įsipareigojimai. Laikysimės duomenų apsaugos reglamento sąlygų kiekvienoje licencijoje, kurios pagalba galėsite naudotis mūsų Paslauga (toks reglamentas gali karts nuo karto būti atnaujinamas) (kartu paėmus, “Taikoma teisė”), kai tvarkysime jūsų asmeninę informaciją. Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime naudoti arba persiųsti mes, kiti mūsų kompanijų grupės nariai, mūsų filialai, mūsų agentai bei trečiosios šalys, teikiančios mums paslaugas už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Tokiu atveju laikysimės Taikomos teisės sąlygų, pagal kurias užtikrinama, kad asmeniniai duomenys persiunčiami tik į tas jusrisdikcijas, kurios laikosi įvairių "adekvačių" duomenų apsaugos reikalavimų, kaip tai apibrėžta Taikomoje teisėje.

Ką reiškia Vyraujančios sąlygos? Nebent šiose Privatumo taisyklėse apibrėšim kitaip, vyraujanti sąlyga turės Galutinio vartotojo licencijos sutartyje suteiktą reikšmę, kuri reiškia, kad ji vyraus, jei šiose Privatumo taisyklėse atsiras prieštaravimai.

Jūsų sutikimas su Privatumo taisyklėmis

 1. Sutikimas: Naudodami paslaugą jūs (“Vartotojas” arba “jūs”) sutinkate su šių privatumo taisyklių sąlygomis, kurios gali būti karts nuo karto papildytos, kad atskirai atsiklausime jūsų, kai pateiksite savo duomenis, ar sutinkate gauti reklaminę informaciją iš: (a) mūsų; ir taip pat (b) trečios šalies prekių bei paslaugų teikėjų, su kuriais mes galime dalintis jūsų duomenimis. Pakeitimai: pasiliekame teisę karts nuo karto keisti šias Privatumo taisykles. Pakeitimai įsigalios iškart po jų paskelbimo Svetainėse. Todėl patariame karts nuo karto peržvelgti šias Privatumo taisykles ir įsitikinti, kad žinote naujausią versiją su visais mūsų pakeitimais.

Kokia informacija yra renkama ir kokiais tikslais tai daroma

 1. Registracijos duomenys: Tam, kad galėtume atlikti Vartotojo Stars paskyros atidarymo Svetainėse procedūrą ir siekdami jums suteikti savo Paslaugą, paprašysime jūsų pateikti mums tam tikrą asmeninę informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir slaptažodį. Jurisdikcijose, kuriose minimalus amžius naudotis Paslauga yra 18 metų, taip pat prašysime dokumento, kad esate 18 metų amžiaus arba vyresni. Registracijos metu pateikti vardas ir pavardė turi būti jūsų paties vardas ir pavardė. Be to, yra svarbu, kad paskyroje pateikta informacija būtų teisinga, kadangi ji bus naudojama patvirtinant įvairias finansines operacijas ir kitais šiose Privatumo taisyklėse paminėtais tikslais. Turite mums pranešti apie visus aktualius pasikeitimus mums pateiktuose asmeniniuose duomenyse ir neatsakome už jokią žalą dėl to, kad nepranešėte apie pasikeitimus mums pateiktuose asmeniniuose duomenyse. Lošimas mobiliame: Jei norite naudotis paslauga prietaise (kaip apibrėžta žemiau 16 punkte), turėsite sutikti naudoti mūsų pateiktą (arba trečių šalių, veikiančių mūsų vardu) vietos nustatymą arba kitą veikiančios programos informaciją, kuri yra jūsų prietaise, kad būtų galima nustatyti geografinę padėtį. Jei neleisite sužinoti jūsų buvimo vietos, tai negalėsime teikti Paslaugos naudojant jūsų prietaisą. Einamųjų duomenų rinkimas: Be to, kai naudojatės Paslauga, mes renkame tam tikrą asmeninę informaciją, įskaitant informaciją apie jūsų veiklą Svetainėse bei informaciją, laikomą Prietaisuose arba jūsų naudojamose sistemose, kad galėtume išplėsti jums teikiamų Paslaugų pasiūlą. Taip pat naudojame "slapukus", o mūsų "slapukų" politika yra paaiškinta žemiau. Duomenų išsaugojimas: Saugome jūsų asmeninius duomenis tiek, kiek reikalinga šiose Privatumo taisyklėse nustatytais tikslais. Jose yra numatytas istoriškai reikalingas laikotarpis reglamentavimo tikslais. Nerenkame daugiau asmeninės informacijos nei būtina mūsų reikmėms, o duomenų valdymo taisyklėse yra numatyta, kad asmeniniai duomenys ištrinami, jei jų daugiau nebereikia. Jei uždarote (arba mes uždarome) Stars paskyrą, asmens duomenis laikome 5 (penkis) metus, kad atitiktume reglamento bei teisinius reikalavimus ir apgintume save nuo bet kokių pretenzijų. Jei šiems tikslams asmeninė informacija nereikalinga, tai ji bus ištrinta po to laikotarpio. Tikslai: Mes, kompanijų Grupės nariai, mūsų filialai bei trečios šalys, teikiančios mums arba jums mūsų vardu paslaugas, naudos jūsų asmeninius duomenis verslo vystymo tikslais ir teikiant jums savo paslaugas. Konkrečiai, tai apima šiuos tikslus (tačiau pasiliekame teisę nausoti jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, kurie pagrįstai gali padėti verslui teikti internetinio lošimo paslaugas):
  • finansinėms operacijoms patvirtinti;
  • analizuoti jūsų kredito ir sukčiavimo riziką bei patikrinti jūsų įgaliojimus naudotis trečiomis šalimis, įskaitant ir finansines institucijas, tapatybės nustatymo agentūras bei kredito informacijos agentūras;
  • įvertinti azartinių žaidimų veiklą atsakingo lošimo tikslais;
  • patikrinti, ar užsiregistravote privalomuose savęs pašalinimo organuose (jei tai daroma) atsakingo lošimo tikslais;
  • teikti jums Paslaugas;
  • identifikavimo, patvirtinimo bei patikrinimo tikslais;
  • statistikos analizei bei tyrimams;
  • tyrimams bei vystymui;
  • rinkodarai, rinkos tyrimams, klientų apklausoms bei jų profiliavimui;
  • duomenų analizei;
  • atitikti licencijavimo bei reglamentavimo reikalavimus;
  • atlikti dokumentų testavimą prieš trečių šalių pateiktų priemonių naudojimą;
  • įveikti saugumo rizikas bei sukčiavimus; ir
  • patvirtinti jūsų geografinę padėtį.

^ Atgal į viršų

Asmeninės informacijos tvarkymo sąlygos

 1. Sąlygos: naudosime jūsų asmens duomenis dėl įvairių priežasčių, aprašytų atitinkamuose teisės aktuose.

  Sutikimas

  Jūsų asmeninių duomenų naudojimas pirmiausia bus reikalingas teikiant mūsų Paslaugas. Kartais galime paprašyti sutikimo naudoti asmeninius duomenis. Tokiais atvejais jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami sutinkamai su gautu sutikimu ir jį bet kada galėsite atšaukti raštiškai. Kaip pavyzdys, jūsų sutikimo reiks, jei norės siųsti reklaminę medžiagą arba informaciją apie akcijas.

  Kontrakto išpildymas, teisinių įpareigojimų laikymasis

  Gali taip pat prireikėti naudoti jūsų asmeninius duomenis ten, kur to reikalauja kontraktas (kaip antai Galutinio vartotojo licencijos sutartis, kai kuriate Stars paskyrą), kad galėtume atitikti įvairius teisinius ir (arba) reglamento reikalavimus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, lošimo licencijų sąlygų atitikimą bei pinigų plovimo teisės aktų atitikimą.

  Teisėti interesai

  Galiausiai, galime naudoti asmeninius duomenis, jei manome, kad toks naudojimas atitiks mūsų (ar trečių šalių) teisėtus interesus, turint galvoje, kad toks naudojimas nepakenks jūsų interesams, teisėms ar laisvėms. Tokie naudojimo, atitinkančio teisėtus interesus, pavyzdžiai galėtų būti: (i) asmeninių duomenų atskleidimas mūsų grupės kompanijoms dėl vykstančio restruktūrizavimo arba vidinio administravimo tikslais; (ii) jei nustatėme, kad kompanijos gali pasiūlyti papildomų privilegijų šalia mūsų Paslaugos arba suteikti mums vertingą informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslauga; (iii) informacijos, susijusios su atsakingo lošimo problemomis, aptikimas ir išlaikymas; (iv) naudojimas tinklo ir informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, įskaitant nesankcionuotos prieigos prie mūsų elektronikos komunikavimo tinklo prevenciją; (v) sporto sąžiningumo apsauga kovojant, pranešant bei dalinantis informacija apie įtartinus statymų būdus; (vi) reglamentavimo ir įstatyminių aktų laikymasis; (vii) žaidėjams taikomų apdovanojimo schemų kūrimas.

^ Atgal į viršų

Dalinimasis informacija, atskleidimas ir gavėjai

 1. Konkretūs atskleidimai. Galime atskleisti tokią jūsų asmeninę informaciją:
  • bet kuriam gavėjui, jei to reikės pagal įstatymus ar valdžios reglamentavimą;
  • bet kuriam įgaliotam ar leidimus išduodančiam organui arba institucijai;
  • trečiosioms šalims, su bet kokiais statymais susijusio mokėjimo nustatymo ar atlikimo tikslais;
  • trečioms šalims, teikiančioms mums paslaugas ar mūsų vardu;
  • trečioms šalims rinkodaros tikslais, jei turime jūsų sutikimą arba neprieštaravimą, jei taip būtų pagal žemiau aprašytą 11 punktą;
  • bet kuriai mūsų įpareigotai, mokėjimus valdančiai arba skolas surenkančiai kompanijai, tvarkančiai mokėjimų vartotojams bei lėšų surinkimo iš jų procesą;
  • trečioms šalims, perkančioms mus ar mūsų verslą ar bet kurią verslo dalį;
  • kredito informacijos agentūroms;
  • jei mes tvirtai tikime, jog toks veiksmas reikalingas:
   i. tam, kad atitikti įstatymus arba mums tarnaujančius teisinius procesus;
   ii. saugoti ir apginti mūsų teises ar nuosavybę;
  • su jūsų sutikimu;
  • nelaimės atstatymo tikslais; ar
  • kaip nustatyta 5 punkte žemiau.
 1. Bendri atskleidimai: be konkrečių atskleidimo pavyzdžių, išdėstytų aukščiau, galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją mūsų darbuotojams, kitų bendrovių, susijusių su mūsų Grupe, darbuotojams ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie naudoja jūsų asmeninę informaciją teikdami paslaugas mums todėl, kad esate mūsų Paslaugos vartotojas.
 1. Sujungti asmeniniai duomenys: galime sujungti jūsų asmeninę informaciją, surinktą vadovaujantis šiomis Privatumo taisyklėmis jums naudojantis Paslauga, su kita informacija, surinkta jums naudojantis kitomis bet kurios kompanijos mūsų korporacijos grupėje paslaugomis, (įskaitant "BetStars", "Full Tilt" svetaines bei paslaugas), o taip pat visus susijusius ar pagalbinius produktus, įskaitant mobilias bei socialinių tinklų paslaugas. Šią bendrą informaciją tvarkysime laikydamiesi šių Privatumo taisyklių ir naudosime ją šiose taisyklėse apibrėžtiems tikslams.
 1. Kredito informacija: Tuo atveju, jei nepadengsite susigrąžintų, išsižadėtų arba atšauktų mokėjimų, mes galime perduoti Jūsų sąskaitų duomenis ir jų valdymo istoriją kredito rizikos vertinimo agentūroms (Credit Reference Agencies – CRA). Kredito rizikos vertinimo agentūra užfiksuos likusią skolą. Ši informacija gali būti teikiama kitoms organizacijoms, o įrašai išliks agentūros byloje 6 metus nuo mokėjimo susigrąžinimo, išsižadėjimo arba atšaukimo datos. Kredito rizikos vertinimo agentūra šią informaciją panaudos nusikaltimų, sukčiavimo, pinigų "plovimo" prevencijai, nustatant jūsų tapatybę, jei jūs, jūsų partneris, kiti kartu gyvenantys nariai, jūsų verslo ar finansiniai partneriai kreipsis dėl kitų kredito paslaugų, stebint galimai jūsų turimų sąskaitų operacijas, priimant sprendimus dėl kreditų, susijusių su kitomis veiklomis, nustatant jūsų buvimo vietą, susigrąžinant jūsų skolas, atliekant statistinę analizę bei sistemos testavimą.

Lėšų įmokėjimo bei išėmimo procesas

 1. Atliekant įmoką, turėsite pateikti įmokos metodo informaciją (pvz.: kreditinės kortelės numerį). Ši informacija, kartu su kita jūsų asmenine informacija gali būti naudojama finansinių sandorių operacijų, kurias atliekate mūsų Svetainėse, metu. Privalote nedelsiant pranešti mums apie bet kokius pasikeitimus jūsų asmeninėje informacijoje.

^ Atgal į viršų

Konfidencialumas

 1. Ką mes darome? Dedame dideles pastangas tam, kad apsaugotume žaidėjų tapatybę, pageidavimus ir kitą apie juos surinktą informaciją. Niekada sąmoningai nesuteiksime prieigos prie šios informacijos niekam už Grupės ribų, išskyrus Vartotoją arba kaip aprašyta šiose Privatumo taisyklėse. Daug investavome į savo serverius, duomenų bazę, atsargines kopijas, ugniasienės ir šifravimo technologijas, siekiant apsaugoti surinktą ir naudojamą informaciją. Šios technologijos yra įdiegtos kaip dalis geriausios apsaugos architektūros.

Ką galite jūs daryti? Jūs taip pat turite prisidėti prie savo informacijos saugojimo. Jūsų prisijungimo duomenys yra konfidencialūs ir esate įpareigoti visą laiką laikyti savo Prisijungimo duomenis slaptai bei konfidencialiai ir dėti visas pastangas saugant jų slaptumą bei konfidencialumą.

^ Atgal į viršų

Konfidencialumo ribos

 1. Teisiškai reikalaujami atskleidimai. dėl teisinės, reguliuojamos bei saugumo aplinkos, kurioje mes veikiame, galime paprašyta, esant tam tikroms aplinkybėms, atskleisti asmens tapatybės informaciją apie savo žaidėjus ir mums gali būti neleidžiama apie tai pranešti jums. Pagal išgales stengsimės riboti tokios informacijos atskleidimą šiems atvejams: (a) jei manome, kad informaciją gali reikėti atskleisti tokiais atvejais, kai privalome atsakyti į teismo šaukimą, įgaliojimą ar kitą teisinį procesą arba, kai pagrįstai yra būtina nustatyti, susisiekti arba atlikti teisinius veiksmų prieš asmenis ar bendroves išsaugojant ir(arba) vykdant savo teises. Be to, mes galime, ir jūs suteikiate mums teisę, atskleisti jūsų identifikaciją, gimimo datą, adresą, miestą, valstybę, pašto kodą, telefono numerį, el. pašto adresą, paskyros veiklą, pavedimus ir bendravimą su kitais Vartotojais, duomenis bei finansines priemones, kuriomis buvo pervedamos arba išimamos lėšos mūsų trečiųjų šalių atstovams arba oficialiems valstybės organams, kai mes manome, kad tai yra reikalinga ar tinkama ir yra susiję su pinigų plovimo, sukčiavimo tyrimu, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, piratavimu ar kita neteisėta veikla arba veikla, kuri gali patraukti mus teisinėn atsakomybėn.

^ Atgal į viršų

Teisiškai reikalaujamas atskleidimas

 1. Grupės rinkodara. Galime panaudoti jūsų el. paštą ir telefono numerį teikdami naujienas, akcijas bei kitus mūsų rinkodaros pasiūlymus. Jei nebenorite gauti šių pranešimų apie akcijas, naujienlaiškių bei rinkodaros pasiūlymų, galite išsiregistruoti nuo jų gavimo, kai pirmą kartą registruojatės pas mus arba pasinaudodami "išsiregistravimo" instrukcijomis, kurios yra pateikiamos kiekvieno bendravimo metu. Taip pat bet kada galite pranešti, kad nebenorite gauti jokių pranešimų apie akcijas ir tai galite padaryti nusiuntę el. laišką palaikymo komandai.
 2. Trečių šalių prekių ir paslaugų siūlymai. Kai bus jūsų sutikimas tai daryti, galime pasidalinti jūsų el. adresu ir tel. numeriu su trečiomis šalimis, kad jos galėtų siųsti savo prekių bei paslaugų siūlymus. Galite bet kada atsisakyti gauti tokius pasiūlymus nusiųsdami palaikymo komandai tuščią žinutę ir temos eilutėje įrašę žodį "Remove". Jei paprašysite nebegauti šių pasiūlymų, išbrauksime jūsų duomenis iš rinkodaros platinimo sąrašo ir kitų sąrašų ateityje, kuriais dalinsimės su rinkodaros partneriais. Tačiau reikės atskirai atsisakyti tik mūsų partnerių siunčiamų rinkodaros pranešimų, kurie gavo jūsų duomenis iki to, kai paprašėte būti išbraukti iš tų sąrašų.
 3. Publikavimas. Naudosime jūsų vardą viešoje medžiagoje tik su jūsų raštišku sutikimu.

^ Atgal į viršų

Jūsų teisės santykyje su jūsų informacija

 1. Teisė reikalauti informacijos apie jus. Siekiame, kad mūsų turima informacija apie jus būtų kuo tikslesnė. Pagal jūsų teises atitinkamuose teisės aktuose, galite mums rašyti norėdami peržiūrėti, pakeisti ar gauti kopiją mūsų turimos informacijos apie jus. Tokiu atveju galime pareikalauti tapatybės įrodymų ir jais būti patenkinti prieš imantis veiksmų. Jei norite susisiekti su mumis dėl savo teisių įgyvendinimo, kaip tai pateikta šiame 14 punkte, nusiųskite el. laišką palaikymo komandai. Jums pateikus prašymą ar nagrinėjant užklausimą pagal atitinkamus teisės aktus, pasiliekame teisę tam tikromis aplinkybėmis taikyti nedidelį administracinį mokestį.
 2. Papildomos teisės. Turite tokias teises dėl savo asmeninių duomenų:
  1. teisę prieštarauti, jei tai gali sukelti nelaimę arba padaryti žalos;
  2. teisę prieštarauti automatiškai priimtiems sprendimams;
  3. teisę tam tikrose aplinkybėse pataisyti neteisingą, blokuotą, ištrintą ar sunaikintą informaciją; ir
  4. teisę reikalauti kompensacijos dėl žalos, atsiradusios pažeidus taikomus teisės aktus.

Jei nesate tikri dėl savo teisių arba esate susirūpinę dėl asmeninių duomenų panaudojimo, turėtumėte susisiekti su "Office of the Information and Data Protection Commissioner" (žiūrėti 17 punktą). Jei susisieksite su mumis dėl savo teisių, pasistengsime kuo geriau įvykdyti prašymą ar atsižvelgti į prieštaravimą. Atminkite, ne visos teisės yra absoliučios.

^ Atgal į viršų

Slapukai

 1. Slapukai yra tik tekstinės informacijos eilutės, atsiunčiamos į jūsų asmeninį kompiuterį, nešiojamą kompiuterį arba mobilų prietaisą (toliau "Prietaisas") kai apsilankote tinklalapyje. Jie yra siunčiami atgal į pradinę svetainę kiekvieno apsilankymo metu arba į kitą svetainę, atpažįstančią tuos slapukus. Pasižiūrėkite: www.allaboutcookies.org, kur bus informacija apie tai, kas yra slapukai ir ką jie daro.

  Slapukai yra labai naudingi ir naudojami įvairiais tikslais. Jie leidžia jums efektyviau naršyti tinklalapiuose, atsimena jūsų pasirinkimus ir dažniausiai pagerina vartotojo patirtį. Kartais slapukai yra naudojami siekiant užtikrinti, kad internete jūsų matoma reklama būtų jums tinkama ir atitiktų jūsų interesus. Mes naudojame slapukus tam, kad pasekti jūsų naršymą mūsų Svetainėse, atsiminti jūsų pasirinkimus ir generuoti anoniminius statistinius duomenis, kuriuos mes naudojame gerinant naudotojo patirtį savo Svetainėse. Mes dar naudojame slapukus norėdami įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą, kad apribotume savo reklamos parodymu kiekį ir atsimintume, jog jau apsilankėte tinklapyje bei siūlydami reklamą, labiau atitinkančią jūsų pomėgius.

  Galima rasti išsamią informaciją apie slapukus ir kaip juos naudoti Svetainėje mūsų slapukų politikoje, kuri dar aprašo slapukų išjungimo bei kontroliavimo, kurie slapukai yra nustatyti jūsų Prietaise (žiūrėti konkrečiai sekcijoje pavadinimu "Kaip valdyti savo slapukų nustatymus").

^ Atgal į viršų

Tolimesnė informacija

 1. Mielai pateiksime daugiau informacijos, kaip saugome ir naudojame jūsų asmeninius duomenis. Prašome parašyti palaikymo komandai. Dar galite rasti daug informacijos apie duomenų apsaugą bei privatumą šioje svetainėje: Office of the Information and Data Protection Commissioner.

^ Atgal į viršų

Privatumo taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos: 2018 m. balandžio 23 d.

Atsakingas žaidimas

Responsible Gaming

Mes siekiame užtikrinti atsakingą lošimą ir esame įsipareigoję žaidėjams suteikti pozityvią ir malonią žaidimo patirtį.

Palaikymo DUK

FAQ

Mūsų klientų aptarnavimo komanda sudarė dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą bei atsakymus.

Pokerio žaidimų DUK

faq games

Dažnai užduodami klausimai bei atsakymai apie pokerio žaidimą per PokerStars.

Specialūs pasiūlymai

Special Offers

PokerStars teikia specialius siūlymus ištisus metus su piniginiais prizais, vietomis į geriausias gyvas varžybas ir daug daugiau.

Kaip žaisti pokerį

How to Play Poker

Pokerio taisykles, patarimus pradedantiesiems ir gilią strategiją rasite PokerStars "Kaip žaisti" sekcijoje.

Grynųjų pinigų žaidimai

Chip Stack

Atlikite savo pirmąją tikrų pinigų įmoką ir pradėkite žaisti per PokerStars. Įmokos pervesti galite greitai ir saugiai.