PokerStars, PokerStars Casino, BetStars ir Full Tilt privatumo taisyklės

Jūsų privatumas labai svarbus PokerStars, Full Tilt, BetStars ir PokerStars Casino – prekės ženklams, priklausantiems ir valdomiems kompanijų grupės, žinomos kaip "Rational Group", kuri yra internetinių svetainių www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu bei www.fulltilt.eu (toliau "Svetainės") savininkas ir operatorius.

Kontekste naudojamas terminas "Grupė" reiškia Rational Gaming Europe Limited ir jos dukterines bendroves, kartu su bet kuria Rational Gaming Europe Limited kontroliuojančia bendrove bei bet kuria tokios kontroliuojančios bendrovės dukterine bendrove, taip pat bet kuria bendrove, susijusia su kompanijų grupe, žinoma kaip Rational Group (toliau vadinama "Rational Gaming", "Grupė", "mes" arba "mūsų").

Esame įsipareigoję išlaikyti mūsų surinktos asmeninės informacijos konfidencialumą, panaudodami geriausio lygio programinę ir kompiuterinę architektūrą, techniką, metodus bei procedūrą, kurios leis jums mėgautis mūsų Svetainėse esančiais produktais, o privatumas bus užtikrintas. Apdorodami jūsų asmeninę informaciją mes laikysimės 2001 metų Maltos duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Šiose privatumo taisyklėse naudojami terminai turi būti suprasti kaip tai yra Galutinio vartotojo licencijos sutartyje, jei žemiau nėra kitaip apibrėžta.

1. Sutikimas su privatumo taisyklėmis

 1. Naudodamiesi Paslauga, jūs ("Vartotojas" arba "jūs") sutinkate su privatumo taisyklių sąlygomis. Mes pasiliekame teisę keisti šias privatumo taisykles ir pakeitimai įsigalios iš karto, kai apie juos bus paskelbta Svetainėse. Tai, kad nenustojate naudotis Paslauga reiškia, jog sutinkate su Privatumo taisyklėmis bei jų dabartiniais bei būsimais pakeitimais. Šiose Privatumo taisyklėse atsiradus bet kokiai prieštaringai sąlygai, pirmenybė teikiama mūsų Galutinio vartotojo licencijos sutarties tekstui. Didžiosiomis raidėmis rašomiems terminams priskirtos mūsų Galutinio vartotojo licencijos sutartyje apibrėžtos reikšmės, nebent šiame dokumente numatyta kitaip. Šių Privatumo taisyklių tikslas yra padėti jums suprasti, kaip mes renkame, laikome, saugome ir naudojame jūsų asmeninę informaciją bei suvokti su šia informacija susijusias savo teises.

2. Kokia informacija yra renkama ir kokiais tikslais tai daroma

 1. Tam, kad galėtume atlikti Vartotojo Stars paskyros atidarymo Svetainėse procedūrą ir siekdami jums suteikti savo Paslaugas, paprašysime jūsų pateikti mums tam tikrą asmeninę informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, pašto adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Jurisdikcijose, kuriose minimalus amžius naudotis Paslauga yra 18 metų, taip pat prašysime patvirtinti, kad esate 18 metų amžiaus arba vyresni. Laikantis mūsų veiklą reglamentuojančių reikalavimų ir tam, kad turėtumėte galimybę naudotis mūsų programine įranga ir (arba) Paslauga bet kurioje iš mūsų svetainių, Jūs sutinkate, kad mes (arba trečiosios šalys, veikiančios mūsų vardu): (i) naudotume vietos nustatymo paslaugas tam, kad nustatytume jūsų geografinę padėtį pasinaudodami jūsų asmeniniu kompiuteriu ar Prietaisu (kaip apibrėžta 9 punkte) (įskaitant (tačiau neapsiribojant) jūsų IP adresą, Wi-Fi ryšį ir slapukų duomenis); ir (ii) įsipareigotume rinkti, saugoti, apdoroti, priimti ir perduoti jūsų asmeninę informaciją (įskaitant (tačiau neapsiribojant) jūsų buvimo vietos duomenis) ir (arba) kitus duomenis ar informaciją, kurie gali būti gaunami iš jūsų Prietaiso / kompiuterio, kad galėtume suteikti jums galimybę naudotis Paslauga / programine įranga bei įgyvendintume šiose Privatumo taisyklėse numatytus tikslus. Jeigu nesutinkate būti apriboti šia nuostata arba nenorite duoti aukščiau paminėto sutikimo, jums neleidžiama naudotis mūsų programine įranga ir (arba) Paslaugomis. Mes taip pat galime naudoti bet kokią ar visą jūsų asmeninę informaciją tam, kad Paslaugų teikimo jums tikslais patvirtintume jūsų prisijungimo duomenis, gautus iš trečiųjų šalių arba joms padedant, įskaitant finansines institucijas, tapatybės patvirtinimo agentūras ir kredito rizikos vertinimo agentūras. Be to, kai naudojatės Paslauga, mes išsaugome tam tikrą asmeninę informaciją, įskaitant informaciją apie jūsų veiklą Svetainėse bei informaciją, išvestą arba laikomą Prietaisuose arba jūsų naudojamose sistemose, kad galėtume išplėsti jums teikiamų Paslaugų pasiūlą bei užtikrinti, jog nenaudojate jokių trečių šalių draudžiamų programų ar priemonių. Mes, mūsų filialai bei trečiosios šalys, teikiančios paslaugas mūsų vardu, naudosime jūsų asmeninę informaciją tokiais tikslais:

  • finansinėms operacijoms patvirtinti;
  • siekdami teikti jums Paslaugas;
  • identifikavimo, patvirtinimo bei patikrinimo tikslais;
  • statistikos analizei bei tyrimams;
  • tyrimams bei vystymui;
  • rinkodarai, rinkos tyrimams bei klientų profiliavimui;
  • duomenų analizei;
  • atitikti licencijavimo bei reglamentavimo reikalavimus;
  • analizuoti jūsų kredito ir sukčiavimo riziką;
  • įveikti saugumo rizikas; ir
  • jūsų geografinei padėčiai patvirtinti.

  Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją:

  • jei to reikalauja įstatymai arba įgaliota institucija;
  • jei mes tvirtai tikime, jog toks veiksmas reikalingas:
   • laikantis bet kurio įstatymo arba prieš mus pradėto bet kokio teisinio proceso reikalavimų;
   • saugant ir ginant mūsų teises ar nuosavybę;
   • atitinkant bet kurio įgalioto ar leidimus išduodančio organo arba institucijos reikalavimus;
   • leisti trečioms paslaugas teikiančioms šalims nustatyti arba atlikti mokėjimus, susijusius su Vartotojo pateiktais bet kokiais statymais;
   • leidžiant bet kuriai mūsų įpareigotai, mokėjimus valdančiai arba skolas surenkančiai kompanijai, tvarkyti mokėjimų Vartotojams bei lėšų surinkimo iš jų procesą;
   • padedant trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas mums arba mūsų vardu;
   • bet kuriai trečiajai šaliai, perkančiai mus ar mūsų verslą ar bet kurią mūsų ar mūsų verslo dalį;
   • padedant kredito rizikos vertinimo agentūroms 2 punkte apibūdintomis aplinkybėmis;
  • su jūsų sutikimu;
  • nelaimės pasekmių likvidavimo tikslais; arba
  • kaip nustatyta žemiau 5 ir 6 punktuose.

  Galime kartais atsiųsti būsimų varžybų duomenis, naujienas apie įvairius savo produktus, akcijines nuorodas bei kitą rinkodaros informaciją apie siūlomas paslaugas (įskaitant bendras vartotojų palaikymo paslaugas). Jeigu nebenorite gauti reklaminių pranešimų, vykdykite prenumeratos atsisakymo instrukcijas, kurias rasite gautame pranešime.

  Tuo atveju, jei nepadengsite susigrąžintų, išsižadėtų arba atšauktų mokėjimų, mes galime perduoti jūsų sąskaitų duomenis ir jų valdymo istoriją kredito rizikos vertinimo agentūroms arba tolygioms jūsų gyvenamoje jurisdikcijoje ("CRA"). Prašome atminti, kad CRA gali fiksuoti jūsų vardu turimas skolas bei kitus asmens duomenis ir ši informacija gali būti teikiama kitoms organizacijoms. Tokie įrašai CRA failuose saugomi 6 (šešis) metus arba kitą tinkamą laikotarpį po nuskaitymo, atmetimo ar mokėjimų grąžinimo. Kredito rizikos vertinimo agentūra šią informaciją panaudos nusikaltimų, sukčiavimo, pinigų "plovimo" prevencijai, nustatant jūsų tapatybę, jei Jūs, jūsų partneris, kiti kartu gyvenantys nariai, jūsų verslo ar finansiniai partneriai kreipsis dėl kitų kredito paslaugų jūsų vardu, stebint galimai jūsų turimų sąskaitų operacijas, priimant sprendimus dėl kreditų, susijusių su kitomis veiklomis, nustatant jūsų buvimo vietą, susigrąžinant jūsų skolas, atliekant statistinę analizę bei sistemos testavimą.

  Jūsų asmeninę informaciją galime naudoti mes, mūsų filialai, mūsų agentai bei trečiosios šalys, teikiančios mums paslaugas už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Tokiu atveju mes laikysimės 2001 m. Maltos duomenų apsaugos akto nuostatų dėl tokios asmeninės informacijos perdavimo.

  Jūsų vardą viešoje medžiagoje naudosime tik jums sutikus.

  Registracijos metu, atidarant Stars paskyrą, pateikti vardas ir pavardė turi būti jūsų paties vardas ir pavardė. Be to, labai svarbu, kad Stars paskyros registravimo formoje pateikta informacija būtų teisinga ir nepasenusi, kadangi ji bus naudojama patvirtinant įvairias finansines operacijas ir kitais anksčiau paminėtais tikslais. Privalote pranešti mums apie bet kokius jūsų asmeninės informacijos pasikeitimus.

  Vartotojai gali keisti paskyros duomenis atsisiųstoje programoje pasirinkdami tinkamą paskyros parinktį.

3. Lėšų įmokėjimo bei išėmimo procesas

 1. Atliekant įmoką, Vartotojai turi pateikti įmokos metodo informaciją (pvz.: kreditinės kortelės numerį ir kitus kreditinės kortelės duomenis). Ši informacija, kartu su kita jūsų asmenine informacija gali būti naudojama finansinių operacijų, kurias atliekate naudodamiesi Rational Gaming paslaugomis, metu. Privalote pranešti mums arba pateikti Stars paskyroje atnaujinimus apie bet kokius jūsų asmeninės informacijos pasikeitimus.

4. Konfidencialumas

 1. Rational Gaming deda dideles pastangas tam, kad apsaugotų žaidėjų tapatybę, pageidavimus ir kitą apie juos surinktą informaciją. Rational Gaming niekada sąmoningai nesuteiks prieigos prie šios informacijos niekam už Grupės ribų, išskyrus Vartotoją arba kaip aprašyta šiose Privatumo taisyklėse. Daug investavome į savo serverius, duomenų bazę, atsargines kopijas, ugniasienės ir šifravimo technologijas, siekiant apsaugoti surinktą informaciją. Šios technologijos yra įdiegtos kaip dalis geriausios apsaugos architektūros.

  Jūs taip pat turite prisidėti prie savo informacijos saugojimo. Jūsų Prisijungimo duomenys (kaip jie apibrėžti mūsų Galutinio vartotojo licencijos sutartyje) yra konfidenciali informacija. Jūs esate įpareigoti visą laiką laikyti savo Prisijungimo duomenis slaptai ir niekam neatskleisti bei dėti visas pastangas, kad užtikrintumėte jų slaptumą bei konfidencialumą.

  Prašome atminti, jog naudojantis mūsų Home Games paslauga, jūsų Vartotojo paskyros Stars vardas bus ir jūsų klubo vadovo arba nario identifikatorius. Jis bus matomas klubo vadovui bei nariams Home Games fojė, klubo fojė ir (jei klubo vadovas pasirenka būti įtrauktas į katalogus) viešuose klubo kataloguose. Todėl žmonės, kurie žino jus per Home Games ir (arba) jūsų klubą, taip pat žinos jūsų Stars vardą. Jeigu su tuo nesutinkate, nesinaudokite Home Games paslauga.

5. Konfidencialumo ribos

 1. Teisiškai reikalaujamas atskleidimas: dėl teisinės, reguliuojamos bei saugumo aplinkos, kurioje mes veikiame, galime paprašyta, esant tam tikroms aplinkybėms, atskleisti asmens tapatybės informaciją apie savo žaidėjus ir mums gali būti neleidžiama apie tai pranešti jums. Pagal išgales stengsimės riboti tokios informacijos atskleidimą šiems atvejams:

  1. jei manysime, kad to reikia atsiliepiant į teismo šaukimą, arešto orderį ar kitą teisinį veiksmą; arba
  2. pagrįstai reikia identifikuoti, susisiekti ar taikyti teisinius veiksmus prieš asmenis ar subjektus tam, kad būtų apsaugotos ir/arba užtikrintos mūsų teisės; arba
  3. ten kur reikalinga pagalba reikalinga prevencija rungtynių ar kainos klastojimui mūsų BetStars svetainėje arba anomalių statymų nustatymui ankstyvių įspėjimų sistemoje, mes galima perduoti tokią su statymais susijusią informaciją arba įtartinus duomenis sporto institucijoms, reglamentavimo organams arba bet kuriai trečios šalies organizacijai, kurios nariu esame ir kuri susiduria su tokių nusižengimų tyrimu.

  Be to, mes galime, ir Jūs suteikiate mums teisę, atskleisti jūsų Stars vardą, vardą, pavardę, adresą, miestą, valstybę, pašto kodą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, įmonės duomenis bei finansines priemones, kuriomis buvo pervedamos arba išimamos lėšos, mūsų trečiųjų šalių atstovams, kai mes manome, kad tai yra reikalinga ar tinkama ir yra susiję su sukčiavimo tyrimu, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, piratavimu ar kita neteisėta veikla arba veikla, kuri gali patraukti mus teisinėn atsakomybėn.

6. Kas gauna jūsų informaciją?

 1. Be teisiškai privalomo atskleidimo atvejų, numatytų šiose Privatumo taisyklėse, mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją savo darbuotojams, agentams ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie naudoja jūsų asmeninę informaciją teikdami paslaugas mums todėl, kad Jūs esate bet kurios mūsų Svetainės Vartotojas. Visi jūsų asmeninės informacijos gavėjai turi laikytis duomenų apsaugos įstatymo ir apsaugoti bei laikyti konfidencialia jūsų informaciją tokiu pat lygiu, kokiu ją apsaugoti esame įpareigoti mes.

  Mes galime apjungti jūsų asmeninę informaciją, surinktą vadovaujantis šiomis Privatumo taisyklėmis jums naudojantis Paslauga, su kita informacija, surinkta jums naudojantis kitomis Grupės paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) internetines svetaines, veikiančias "PokerStars", "PokerStars Casino", "BetStars" bei "Full Tilt" prekės ženklų pagrindu, o taip pat visus susijusius ar pagalbinius produktus, įskaitant mobilias bei socialinių tinklų paslaugas. Šią bendrą informaciją tvarkysime laikydamiesi šių Privatumo taisyklių ir naudosime ją šiose taisyklėse apibrėžtiems tikslams.

7. Tiesioginė rinkodara

 1. Galime panaudoti jūsų el. paštą ir telefono numerį teikdami naujienas, akcijas bei kitus Grupės rinkodaros pasiūlymus. Taip pat galime pasidalinti jūsų el. pašto adresu ir telefono numeriu su savo rinkodaros partneriais siekiant teikti jums kitus rinkodaros pasiūlymus. Gerbdami jūsų teisę į privatumą leidžiame jums atsisakyti mūsų arba mūsų partnerių rinkodaros pasiūlymų el. paštu ir telefonu. Galite bet kada atsisakyti gauti tokius pasiūlymus nusiųsdami tuščią žinutę į varžybas ir temos eilutėje įrašę "Remove". Jei paprašysite nustoti siųsti rinkodaros informaciją, išbrauksime jūsų duomenis iš rinkodaros platinimo sąrašo ir kitų sąrašų ateityje, kuriais dalinsimės su rinkodaros partneriais. Tačiau galite atskirai atsisakyti tik mūsų partnerių siunčiamų rinkodaros pasiūlymų, kurie gavo jūsų duomenis iki to, kai paprašėte būti išbraukti iš tų sąrašų.

8. Jūsų teisės informacijos apie jus atžvilgiu

 1. Turite teisę paprašyti mūsų pateikti turimus duomenis apie jus (sutinkamai su esamais teisės aktais). Tai vadinama subjekto prieigos prašymu (SAR) ir laikoma, kad mus tenkina turima informacija apie jus (kuri gauta pagal mūsų prašymo formoje pateiktus duomenis). Turime keturiasdešimt (40) dienų jūsų SAR patenkinimui. Mes galime atskirais atvejais taikyti nedidelį mokestį, padengiantį jūsų SAR administravimo išlaidas. Jis paskaičiuojamas pagal esamus teisės aktus. Siekiame, kad mūsų turima informacija apie jus būtų kuo tikslesnė. Vadovaujantis 2001 m. Maltos duomenų apsaugos įstatymu, Jūs turite teisę mums rašyti norėdami peržiūrėti, pakeisti ar turėti mūsų turimos informacijos apie jus kopiją. Tokiu atveju mes galime pareikalauti jūsų asmens tapatybės įrodymo. Norėdami su mumis susisiekti dėl informacijos apie save, parašykite el. laišką palaikymo komandai. Prašome atminti, jei uždarysime ar paprašysite uždaryti savo Stars paskyrą, jūsų asmens duomenys bus išlaikomi tokiam laikotarpiui, kokiam gali prireikti pagal pinigų plovimo prevencijos nuostatus ar kitus licencijos reikalavimus. 

9. Slapukai

 1. Slapukai yra tik tekstinės informacijos eilutės, atsiunčiamos į jūsų asmeninį kompiuterį, nešiojamą kompiuterį arba mobilų prietaisą (toliau "Prietaisas"), kai apsilankote mūsų Svetainėse. Jie yra siunčiami atgal į pradinę svetainę kiekvieno apsilankymo metu arba į kitą svetainę, atpažįstančią tuos slapukus.

  Slapukai yra labai naudingi ir naudojami įvairiais tikslais. Jie leidžia jums efektyviau naršyti tinklalapiuose, atsimena jūsų pasirinkimus ir dažniausiai pagerina vartotojo patirtį. Kartais slapukai yra naudojami siekiant užtikrinti, kad internete jūsų matoma reklama būtų jums tinkama ir atitiktų jūsų interesus.

  Slapukus naudojame tam, kad galėtume sekti kreipinius į savo svetaines, atsiminti jūsų pasirinkimus bei kaupti anoniminius statistinius duomenis, reikalingus siekiant pagerinti naudojimąsi mūsų svetainėmis. Slapukus taip pat naudojame norėdami įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą, apriboti savo reklamos parodymų skaičių ir atsiminti, jog jau apsilankėte svetainėje bei pateikti reklamą, labiau atitinkančią jūsų interesus.

  Išsamią informaciją apie slapukus bei jų naudojimą galima rasti mūsų Slapukų taisyklių puslapyje, kuriame taip pat yra aprašyta, kaip išjungti slapukus arba kontroliuoti jūsų Prietaise nustatytus slapukus (žr. skyrių "Kaip tvarkyti savo slapukų nustatymus").

10. Kas mes esame?

 1. Mes esame registruoti Duomenų apsaugos komisijoje pagal Maltos duomenų apsaugos įstatymus.

  Rational Gaming Europe Ltd
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta’ Xbiex, XBX 1011
  Malta

Privatumo politika paskutinį kartą peržiūrėta: 2017 m. sausis

Atsakingas žaidimas

Responsible Gaming

Mes siekiame užtikrinti atsakingą lošimą ir esame įsipareigoję žaidėjams suteikti pozityvią ir malonią žaidimo patirtį.

Palaikymo DUK

FAQ

Mūsų klientų aptarnavimo komanda sudarė dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą bei atsakymus.

Pokerio žaidimų DUK

faq games

Dažnai užduodami klausimai bei atsakymai apie pokerio žaidimą per PokerStars.

Specialūs pasiūlymai

Special Offers

PokerStars teikia specialius siūlymus ištisus metus su piniginiais prizais, vietomis į geriausias gyvas varžybas ir daug daugiau.

Kaip žaisti pokerį

How to Play Poker

Pokerio taisykles, patarimus pradedantiesiems ir gilią strategiją rasite PokerStars "Kaip žaisti" sekcijoje.

Grynųjų pinigų žaidimai

Chip Stack

Atlikite savo pirmąją tikrų pinigų įmoką ir pradėkite žaisti per PokerStars. Įmokos pervesti galite greitai ir saugiai.